Page 11 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 11

2021. július – december                                     11. oldal                       Memcopy            Írta: Persa Noel
            (geco)    Ez a kis példaprogram rajzol néhány kört az 1-es csator- akár két csatorna között is lehetne másolni, vagy épp a
    nára, lefoglal egy memóra szegmenst, lementi az 1-es fenti programot átalakítani, hogy megjelenítés előtt lehes-
    csatorna tartalmát, majd törli az 1-es csatorna tartalmát, sen már menteni.
    billentyűre vár, majd billentyű lenyomása után visszaállítja
    a köröket az 1-es csatornára.

    A program leírása:

    120 CODE GETMEM=HEX$(„f7,18,26,00,69,c9”) ;gépi kód
    1 memória szegmens lefoglalására, ide lesz lementve a
    videólap tartalma
    130 CODE BCKMEM=HEX$(„4d,f7,19,c9”) ;gépi kód a le-
    foglalt szegmens felszabadítására, hogy visszaadjuk azt az
    EXOS-nak a futás végén
    140 CODE COPY=HEX$(„f3,db,b1,f5,d... ;gépi kód, ez vég-
    zi az oda-vissza másolást
    140-147 videó lap definiálása, megnyitása, megjelenítése,
    majd körök rajzolása
    150 kérünk 1 16KB-os szegmenst az EXOS-tól, a szeg-
    mens száma a SEG változóba kerül           100 PROGRAM ”memcopy.bas”
    160 SAV változó beállítása, ha SAV+SEG-gel hívjuk meg a 110 ALLOCATE 6+4+65
    másoló rutint, akkor lementjük a videómemória tartalmát 120 CODE GETMEM=HEX$(„f7,18,26,00,69,c9”)
    170 REST változó beállítása, ha SAV+SEG-gel hívjuk meg a 130 CODE BCKMEM=HEX$(„4d,f7,19,c9”)
    másoló rutint, akkor visszaállítjuk annak tartalmát  140 CODE COPY=HEX$(„f3,db,b1,f5,db,b2,f5,
    180 CALL USR(COPY,SAV+SEG) ;videólap tartalmának le-   db,b3,f5,7d,d3,b1,e5,2a,f4,bf,11,14,
    mentése                          00,19,5e,2c,56,eb,7c,e6,c0,07,07,f6,
    181 CLEAR #1: ;videólap törlése              fc,d3,b2,3c,d3,b3,cb,fc,cb,b4,11,00,
    182-183 billentyűre várakozás               40,f1,07,30,01,eb,01,e0,3d,ed,b0,f1,
    185 CALL USR(COPY,REST+SEG) ;videólap tartalmának     d3,b3,f1,d3,b2,f1,d3,b1,fb,c9”)
    visszaállítása                    141 SET VIDEO X 40:SET VIDEO Y 22:SET VIDEO
    190 CALL USR(BCKMEM,SEG) ;lefoglalt memória szeg-     MODE 1:SET VIDEO COLOUR 2
    mens visszaadása                   142 OPEN #1:”video:”
                               143 DISPLAY #1:AT 1 FROM 1 TO 22
    A fenti programnak a limitációja annyi, hogy max 40x22 144 FOR I=1 TO 50
    méretű képet képes kezelni, mert a 40x23 már túllépi 145  SET #1:INK I
    a16KB-ot, és a másolandó bájtok számát a kódban kell 146  PLOT #1:640,398,ELLIPSE I*8,I*8
    manuálisan beállítani,                147 NEXT I
                               150 LET SEG=USR(GETMEM,0)
    40x22 esetén : 01,e0,3d (ld bc,3de0h) (dec: 15840)  160 LET SAV=0
    36x25 esetén: 01,48,3f (ld bc,3f48h) (dec: 16200)   170 LET REST=128*256
    méret kiszámítása X*Y*9*2, ezt át kell váltani hexába, 180 CALL USR(COPY,SAV+SEG)
    majd az alacsony helyiértéket betenni a 01 mögé, és az- 181 CLEAR #1:
    tán a magas helyiértéket.               182 GET A$
                               183 IF A$=”” THEN 182
    EXOS hívásokkal megoldható lenne már a csatorna meg- 185 CALL USR(COPY,REST+SEG)
    nyitása után megtudni a méretet, és a kezdőpozíciót, így 190 CALL USR(BCKMEM,SEG)
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16