Page 12 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 12

12. oldal                                    2021. július – december
               2021 terméséből


          Írta: Bodnár Tamás
          (Szipucsu)

    2021-ben többféle géptípusról is készültek át-
    iratok: Spectrumról, Amstrad CPC-ről, Videoton
    TVC-ről, sőt Commodore 16-ról, de még
    Spectrum Nextről is!


    Amstrad CPC-ről Geco több programot is átírt. Az Atic
    Atac CPC-s verziója színpompásabb, szebb grafikával
    rendelkezik, mint az általunk már régóta ismert Spectrum
    verzió, a hangok is kicsit mások, és szép főcímzenével is
    gazdagodtunk. A játékmenet a régi maradt.

    A West Bank című játékban olyan bankár szerepébe él-
    hetjük bele magunkat, akinek nem igazán a pénzügyi vég-
    zettségére, hanem a fegyverforgatási képességeire van
    szüksége, ugyanis a párnaciha helyett bankot választó,
    befektetni kívánó üzletemberek mellett kevésbé pacifista Egy CPC-s zenei program is elkészült Enterprise-ra, az
    egyének is látogatásukat teszik a pénzintézetben.   EMR Miditrack Performer. Ezzel midi bemenetről tu-
                               dunk zenét felvenni és visszajátszani. Midi bemenetnek
                               használható az, amit az emulátorban a Sound/Configure
                               menüpontban beállítunk. Igazi gépen az SF3 kártyával is
                               működik a program! A zenét el is menthetjük.

                               Videoton TVC-re a 2020-as játékkészítő versenyre írta
                               meg Puckman című játékát a Doberdo Brothers. Ez nem
                               konverzió, hanem eredeti TVC játék, egy pacman klón.
                               Ezt írta át Geco, és az egycsatornás hangeffekteket szét-
                               osztotta a három hangcsatorna között. A játék egyébként
                               a Pacman megjelenésének 40. évfordulója alkalmából
                               készült.
                               Az amerikai elnökválasztás emlékére TVC játék készült
                               (Vote Game), amely szintén nem úszta meg az Enterpri-
                               se-osítást. Az a játékos nyer, aki gyorsabban tudja nyom-
                               kodni a gombot, ezáltal több szavazatot szerezve jelöltjé-
                               nek. Az Enterprise verzióban a 2022-es választás is helyet
    A Raster Runner egy Tron-jellegű játék, melyhez nem ár- kapott, ahol az induló politikusok stílusos fényképei is
    tanak a gyors reflexek. A játékot most négy játékos is játsz- megrökönyödött szemeink elé tárulnak.
    hatja egymás ellen, négy botkormánnyal! Készült ugyanis Egy basic program, az Escape is elkészült TVC-re, és ál-
    ebben az évben olyan illesztő Enterprise-hoz, melyhez dozatul esett 2021-ben az Enterprise-osításnak, Szipucsu
    négy botkormányt is csatlakoztathatunk. A 2016-os játék- jóvoltából. Ebben a játékban személyünkre egyre több
    készítő versenyre egy lengyel programozó által beneve- gonosz ellenség támad, akikkel korlátozott tűzerejű láng-
    zett Team Hat Trick című játékon kívül jelenleg a Raster szóróval és teleportálással taktikázva szállhatunk szembe.
    Runner képes csak a kettőnél több botkormány illesztésé- Az Enterprise verzió szép színes játékteret kapott, és a
    nek lehetőségét kihasználni.             Zzzip fordítónak köszönhetően a nehezebb pályákat is
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17