Page 13 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 13

2021. július – december                                     13. oldal    megfelelő sebességgel élvezhetjük. Az átírás leginkább ar-
    ról szólt, hogy az egyetlen sorba zsúfolt utasításokat szét
    kellett szedni több sorra. Ezen kívül leginkább a különbö-
    ző (többnyire soronként változó) videolapok megnyitása
    és a színezés vett igénybe némi időt.

    A legmeglepőbb, hogy C16-os játékokkal is játszhatunk
    már kedvenc gépünkön. A két gép gépi kódja teljesen
    más, így kissé meglepő, hogy Gecót még ez sem riasz-
    totta el. Írt egy programot REXX-ben (ez egy magas szintű
    programozási nyelv), amely beolvassa a C16-os program
    disassemblált listáját, majd az utasításokat átalakítja az ál-
    tala elképzelt Z80 utasításkombinációkra. Ez önmagában
    egy MOS 6502 vagy MOS 8501 utasításkonvertáló, ami
    persze még nem old meg mindent. A MOS 6502 / 8501
    többek között másképp kezeli a carry-t kivonásnál, mint a
    Z80 (pont fordítva), és ha a carrytől függő utasítás pár uta-
    sítással a kivonás után van, azt az utasításkonvertáló már
    nem veszi észre, ezt manuálisan kell javítani. A BIT utasí-
    tásra sincs általános konverzió. Konvertálás során nagyon Povi a logikai jellegű játékokat kedveli, főleg ilyeneket írt
    sok helyen át kell írni a kódot, egyrészt, hogy megfelelő át Spectrumról, és két demót is: Flappy Bird, Mona Lisa
    sebességgel fusson, másrészt a C16 hangchipje másként demo, 0intro demo, Speccies 1-2, Yanga, Alter Ego, A

    működik, mint a Dave, és a grafikus módjai is teljesen World of One-Way.
    mások.
    Így most már Enterprise-on a C16-os Fire Ant és Rescue Kiss Laci jóvoltából basic programok is készültek gépünk-
    from Zylon című játékokkal is játszhatunk. Utóbbi játékba hoz, nagyrészt szöveges kalandjátékok, de kiszámolhatjuk
    a Dave hangchip képességeit jobban kihasználó zenék is két tetszőleges város távolságát is, vagy éppen a tic-tac-
    kerültek. Mindkét játékban egy kis labirintusrendszerben toe (amőbaszerű játék) rejtelmeiben is elmélyedhetünk.
    kell kószálunk, előbbi játékban egy hangyával, utóbbiban Új programok: Városok, Beacon Adventure, Escape
    egy léghajóval.                    from Atlantis, Four Mile Island, The Lost City, Noughts
                               and Crosses, Old West, Pharaoh’s Curse, School’s Out,
    Spectrum 128-ról a Castlevania is átíratott, Geco bele- Space Mines, Tik-Tak-To.
    gyömöszölte a memóriába az LPT-vel együtt az egész
    játékot. Öt, játék közbeni dallam helyett más dallamok Egy ukrán fórumtársunk kezdeményezésére néhány új
    szólnak, és az end sequence (győzelemkor a gratuláció) CP/M-es játékot sikerült rábírni, hogy IS-DOS alatt is fus-
    hiányzik, de bővített gépen ezek is elérhetők.    son: Pacman, Quatris, Robots, Blocks, Find that Mine,
                               Ladder, Mazezam, Gorilla, Hangman, Mini Zork 2. Ezek
    A The Next War azért fontos az Enterprise történetében, a karakteres képernyőt használják.
    mert Spectrum Nextről lett átírva. A Spectrum Next egy
    eléggé ügyes 8 bites gép, modern technológiával. Van
    hagyományos Spectrum módja is. Viszont képes a Spe-
    ctruménál több grafikus módot is kezelni. A CPU sebes-
    sége állítható, akár 28 MHz-en is ketyeghet. Lehet külön
    layereket használni, ezt használja is a The Next War, a tor-
    nyok egy másik layeren vannak, mint a grafika, melynek
    a felbontása 320x200, 256 színnel. A grafikát tartalmazó
    layer egy karakter-szervezésű grafikus „lap”. 128 16x16
    méretű hardware sprite megjelenítésére képes a gép,
    ezt a The Next War használja is. Minden egyes lövés egy
    sprite, akárcsak a robbanások. Minden egyes földi egység
    1 sprite, a légi egységek közül a helikopter méretűek 4
    sprite-ból (2 maga az egység, 2 az árnyék), az ufók 7 spri-
    te-ból (4 az egység, 3 az árnyék) állnak. DMA-t is tud a
    gép, a digi zenét a játékban DMA-val játsza le.
    Maga a The Next War egy olyan játék, mely hosszú távon
    biztosítja a kikapcsolódást. A képernyő megfelelő részein
    ágyúkat, légvédelmi herkentyűket kell elhelyeznünk, hogy
    az elhaladó ellenség ne érjen el a bázisunkra. A címképer- Eredeti programot is készített Geco Enterprise-ra, ez az
    nyőn digitalizált zene szól, melyet csak akkor tud végig le- FT (File Transfer), ami egy kétablakos (kétabrakos, ahogy
    játszani gépünk, ha a memóriabővítéssel nem spórolunk. a szerző nevezi) fájlkezelő.
    A The Next War leírása magazinunk 18. oldalon található.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18