Page 14 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 14

14. oldal                                    2021. július – december      A nagy KryoFlux ismertető

                           1. rész

          Írta: Orvos Gábor
          (Dr.OG)    Mi is ez, és miért van rá szükség?          Mennyire nehéz használni?

    Szó szerinti fordításban „nagyfelbontású USB-s fluxus-min- Összességében olyan közepesen bonyolultnak monda-
    tavételező”. Lényegében egy modern floppyvezérlő kár- nám mind a rendszer installálását, mind a használatát.
    tya, mely gyakorlatilag bármilyen méretű (3”, 3,5”, 5,25” és  Igazából átlag retrós szerintem elboldogul vele, nem kell
    8”) és formátumú (Apple, Atari, Commodore, PC, stb...)  hozzá szakirányú végzettség. Sajnos nehezíti a helyzetet
    lemez archiválására képes megfelelő drive segítségével.  a magyar nyelvű szakirodalom teljes hiánya (ezen hivatott
    USB-n keresztül gépünkhöz csatlakoztatva ezen floppyk  segíteni a jelen írás), illetve a (hardver tudásához mérten)
    tartalmát fluxusváltozás szinten beolvassa, majd korszerű  eléggé felszínes hivatalos dokumentáció. Szerencsére
    operációs rendszeren (Windows Vistától a 10-esig 32 és  van egy (nem túl pörgős) fórum (https://forum.kryoflux.
    64 bites verzió is, Mac OS X 10.7-10.11, Linux és AmigaOS  com/ ), és néhány független tutorial (pl. https://zenodo.
    4) igény szerint lemezképpé konvertálja, tárolja és vissza  org/record/1413524/files/Archivist%27s%20Guide%20
    is tudja írni.                    to%20KryoFlux_20180801.pdf?download=1 ), ami bőveb-
                               ben tartalmaz információkat, mindkettő angol nyelven.
    A lényeg, hogy közvetlenül csatlakozik a floppy meghajtó-
    hoz, a nyers jeleket dolgozza fel. A jelek feldolgozását így  Mit rejt a doboz?
    egyszerű lemezvezérlő chipnél nagyobb teljesítményű
    hardver-szoftver végzi, ennek köszönhetően:      Magát a kártyát antisztatikus zacskóba és papírdobozba
    1. Lényegében bármilyen lemezformátummal boldogul   csomagolva, burkolat nélkül, és egy Quick Start Guide-t
    2. Gyengébb, rosszabb jelekkel, azaz tönkremenőben biztosan. A többi attól függ, hogy melyik kiadást vásárol-
    lévő lemezekkel is jobban boldogul
    3. Trükkös másolásvédelmek se okoznak problémát (ez
    mondjuk nekünk EP-seknek nem fontos, mivel nincsenek
    ilyen lemezeink)
    4. Lemezek kiírására is alkalmas, ez szintén nem EP-hez
    fontos, hanem saját lemezformátumot használó gépek-
    nél pl. C64 vagy Amiga, amiknél más módon csak nagyon
    körülményesen lehet kiírni PC-n a letöltött programokat.

    Mi ennek a gyakorlati jelentősége?

    Aki retrózással foglalkozik, annak nem kell elmagyaráz-
    nom a mágneslemez alkalmazásával járó örömöket ;-)
    Lényegében egy elavult médiumról van szó, amit ma
    már csak nagyon kevesen használnak rendszeresen. Ez
    a hardver ráadásul nem is azon célból készült, hogy visz-
    szahozza az irodákba a floppyt, mint adathordozót (ne-
    hézkes alkalmazása miatt arra nem is igen javasolnám),
    van gyorsabb és kényelmesebb alternatíva, pl. pendrive.
    Sokkal inkább archiválási-adatmegőrzési igények hívták
    életre, ezen célnak tökéletesen meg is felel.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19