Page 15 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 15

2021. január – június                                      15. oldal    juk! Magánszemélyként a Personal Edition Basic és Premi- 1. Ellenőrizzük a kártyán lévő jumpereket! Első próbálko-
    um csomagot választhatjuk, utóbbi drágább, de cserébe zásnál mindenképpen javaslom az egymeghajtós konfi-
    tartalmaz a használathoz szükséges minden kiegészítőt a guráció kiépítését, ehhez alapból jól vannak fent a rö-
    floppymeghajtón kívül. Amennyiben a kedvezőbb árú Ba- vidzárak. Én a biztonság kedvéért eltávolítottam a Write
    sic kiadással is megelégszünk, máshonnan kell beszerez- Blockerről a sapkát, de akár maradhat is. A kártyát elekt-
    nünk az USB- és floppykábelt, a tápegységet, és az eset- romosan szigetelő felületen használjuk, pl. műanyag vagy
    leg szükséges MOLEX->BERG átalakítót.         fa asztal. A mellé adott antisztatikus zacskó nem felel meg
                               erre a célra, mert bár kis mértéken ugyan, de vezet! Leg-
    Maga a KryoFlux kártya a tápot USB-n keresztül kapja, jobb, ha nyomtat(tat)unk hozzá 3D-s burkolatot, a thingi-
    külső áramforrás csak az FDD-nek fog kelleni, erre kiszu- verse-n többféle dizájnt is találunk hozzá:
    perált PC-s táp tökéletesen megfelel. Kábelek meg szinte
    mindenkinél akadnak elfekvőben, ha nem, akkor is filléres https://www.thingiverse.com/search?
    tételt jelentenek.                  q=kryoflux&type=things&sort=relevant

    A floppymeghajtó beszerzése már érdekesebb, bár néha
    újonnan is ki lehet fogni (én pl. nemrég vettem nullkilo-
    méteres, zsugorfóliázott 3,5”-ösöket 2000 és 2500 Ft-ért),
    de általában használtan vagy kéz alól lehet hozzájutni. Fő-
    leg az 5,25”-ös, vagy a még ritkább 3” és 8”-es darabok
    beszerzése nehézkes, ha nem lehetetlen feladat.                               2. Kábelezzük össze a kártyát a floppy drive-val! Ügyeljünk
                               az adat szalagkábel orientációjára, ebben segíthet a pozí-
                               cionáló pöckök helyzete. Standard PC-s floppykábel ese-
                               tén a csavart rész utáni csatlakozó lesz a nullás meghaj-
                               tó (Drive 0), a csavarás előtti az egyes (Drive 1)! Egyenes,
                               csavarás nélküli kábel is megteszi, de ebben az esetben
                               csak egy meghajtót tudunk a rendszerhez kapcsolni, ez
                               lesz fixen az 1-es. Itt jegyezném meg, hogy a használni
                               kívánt floppymeghajtókat, ahol van erre lehetőség (pl.
                               Amigás FDD-k) érdemes a zavartalan működés érdekében
                               PC/AT-szabványúra (tehát nem Shugart/XT) bejumperel-
                               ni, vagyis DS0-ról DS1-re (vagy DS1-ről DS2-re) kell állítani,
                               a READY jumpert DC-re, az 1M-et PH-ra (HD írássűrűség),
                               BX legyen nyitva (360-as fordulatszám), TM zárva, ha ez
                               az egyedüli floppymeghajtó a rendszerben.

                               3. Csatlakoztassuk a tápot a drive-hoz, de még ne dugjuk
                               be a konnektorba/kapcsoljuk be a PSU-t! A tápot keresztül
                               lehet vezetni a kártyán is, főleg 3,5”-ös meghajtónál, ahol
    Mennyire ‚Plug-and-Play’?               csak a +5V-ra van szükség, de ennek nem láttam értel-
                               mét, csak bonyolítaná a dolgokat.
    Sajnos semennyire, az alkotóelemek összekábelezése, az
    illesztőprogram telepítése, valamint az eszköz üzemelte- 4. Most jön az illesztőszoftver telepítése, mely géptípu-
    tése egyaránt igényel némi odafigyelést, de nem vészes. sonként eltérő. Először töltsük le az operációs rendsze-
    Hogy mit-hogyan kell összedugni, azt részletesen taglal- rünknek megfelelő szoftvert innen: https://www.kryoflux.
    ja az eszköz honlapjáról letölthető használati útmutató  com/?page=download Én a Win 10 64 bites verziójáról tu-
    (http://www.kryoflux.com/download/kryoflux_manual.  dok nyilatkozni, azzal működött, de nem ment egyszerű-
    pdf), én csak röviden foglalnám össze:        en az installálás. Azt javasolják, hogy átmenetileg bontsuk
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20