Page 16 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 16

16. oldal                                    2021. július – december    az internet-kapcsolatot, majd csatlakoztassuk a KryoFlux Fontos, hogy használat előtt mindig kalibráljuk a drive-ot: ezt
    kártyát USB-n a gépünkhöz. Ezt követően, mikor a gép parancssorban a ‚dtc -c2’ kiadásával, GUI-ból pedig a ‚Drive’
    felismeri az új hardvert, manuálisan tallózzuk be a termék fülön a ‚Calibrate’ opció választásával tehetjük meg. Ez meg-
    honlapjáról letölthető szoftvercsomagból a ‚KryoFlux USB vizsgálja, hogy hány trackot képes kezelni a meghajtó. Álta-
    driver.inf’-t. Nálam ez nem működött, mármint a gép nem lában kicsivel 80 fölötti érték, nálam szinte az összes FDD
    észlelet új hardvert a csatlakoztatást követően, így nem 82 sávot tud, de van, amelyik 86-ot (ALPS DF354H090F),
    tudtam illesztőprogramot sem betallózni. Sőt, nem ta- viszont a DTC által látott maximum 84. Enterprise 128-on a
    láltam az USB eszközök között sem ismeretlen hardvert, Zozo által írt FAFO (Fast Format) akár 90 sávot is lekezel, ha a
    újra kapcsolódva a nethez viszont a Portok (COM és LPT) meghajtó fizikailag képes rá. Ilyen pl. a dupla magas, 3,5”-ös
    között ott figyelt a Bossa Program Port. Ezt lehet egy jobb NEC FD1035. Kérdés persze, hogy ennek mennyi gyakorlati
    klikk után törölni a rendszerből, majd újracsatlakoztatni a haszna van, a szabvány max. 80 track.
    kártyát, esetleg törlés nélkül betallózni a fent említett dri-
    vert, utána már működik minden, ahogy kell, és megjele-
    nik az USB-vezérlők között a KryoFlux DiskSystem.
                               A javás DTC GUI (kryoflux-ui.jar)

                               használata.

                               Elindítást követően az ablak bal fölső részében látjuk a
                               lemez sávtérképét, színkódolva. A zöld a sikeresen beol-
                               vasott track-eket jelöli, a narancssárga szintén, de figyel-
                               meztetésekkel. Valamilyen betű is van a mezőben, ez
                               lehet T (más a track száma, mint ami következne, ez pl.
                               40 sávos lemez 80 sávos módban történő beolvasásá-
                               nál fordul elő) vagy H (Header extra data: a blokkfejléc
                               egyébként használatlan részei rejtett adatot tartalmaznak,
                               ezzel általában akkor találkozunk, ha korábban törölt fáj-
                               lokat felülírtunk az adott lemezen, ami arra utal, hogy a
                               lemez nem eredeti. A narancssárga jelölések célja éppen
                               a lemez autentikusságának eldöntése: a professzionálisan
                               sokszorosított diszkeken elvileg nem lehetnének narancs-
                               sárga blokkok). A szürke zajra (pl. formázatlan track) vagy
                               ismeretlen kódolási sémára utal (utóbbi Amigánál gyakori
                               a trackloaderes / másolásvédett cuccoknál). A piros hibás
                               szektort jelez az adott sávon. A sárga hibát vagy figyel-
    5. Most már bedughatjuk a konnektorba/bekapcsolhat-  meztetést jelent, szintén járulékos betű könnyíti az eliga-
    juk a PSU-t, és indíthatjuk a DTC-t (DiskTool Console) zodást, pl. C (Checksum nem ellenőrizhető, ez lehet má-

    parancssorból/GUI-ból.                solásvédelem része), X (csonkolt szektor, szinkronjel az
                               adatblokkban: szinte biztosan másolásvédelem, mely így
    A „The Archivist’s Guide to KryoFlux” című, nem hivatalos hibát eredményez) vagy N (szektorméret hiba). A villogó
    kiadvány hosszasan értekezik a DTC parancssori és javás kék az éppen beolvasott sávot jelöli.
    GUI-ból történő használatának előnyeiről és hátrányai- Az ablak jobb oldali fölső része az éppen feldolgozott sáv-
    ról. Én mindenkinek azt javasolnám, hogy első körben ról nyújt szöveges (Track) vagy grafikus (Histogram/Scat-
    a GUI-val kezdje, aztán, ha „kinövi”, akkor elmélyedhet ter) információt, vizualizációt. Utóbbi az elterjedt MFM és
    a parancssor részleteiben. A GUI egyszerűbben hasz- GCR kódolások esetén (részleteket lásd lentebb) 3 sávot
    nálható, az eredmény könnyebben áttekinthető, látvá- fog mutatni, kis gyakorlással már szemrevételezés alapján
    nyosabb.                       kiszúrhatók a különféle másolásvédelmek és leggyakoribb
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21