Page 17 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 17

2021. július – december                                     17. oldal


                               Ha van valami elképzelésünk, hogy milyen típusú rend-
                               szeren lett megírva az adott lemez, érdemes annak meg-
                               felelő profilt választani a listából. Én a három talán leg-
                               elterjedtebb formátummal kísérleteztem, tapasztalataim
                               alább következnek:

                               1. PC-s (vagy más, FAT-12 fájlrendszerű) lemezek
                               beolvasása


    hibaforrások. Ezekről a használati útmutató bőven érte-
    kezik, most ebbe terjedelmi okokból nem mennék bele
    részletesebben.

                               Ehhez a profilok közül az MFM sector image-t érdemes vá-
                               lasztani, így a nyers adatokon túl rögtön kapunk egy .img
                               fájlt is, amiből elvileg már közvetlen kinyerhető a lemezen
                               lévő tartalom. Én ezen image fájlok kibontására a WinI-
                               mage-t használtam, ami 30 napig térítésmentesen kipró-
                               bálható, de valószínűleg léteznek freeware alternatívák is.

    Az ablak alsó része a Control információkat (éppen feldol-
    gozott sáv/oldal) tartalmazza, valamint itt lehet beállítani,
    hogy milyen formátumban történjen a mentés (több is vá-
    lasztható egyszerre, célszerű a Kryoflux stream files mel-
    lett valamilyen sector image-t is kijelölni a forráslemeztől
    függően, így az eredményt rögtön a beolvasás után ki-
    próbálhatjuk pl. megfelelő emulátor segítségével), illetve
    indítani vagy leállítani a folyamatot.

    A DTC bőven tartalmaz előre beállított image profilokat,
    de azokat igény szerint másolhatjuk és módosíthatjuk is.                    Folytatjuk!
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22