Page 2 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 2

2. oldal                                    2021. július – december
         Újra lehet Enterprise Klub?


          Írta: Matusa István
          (Tutus)

    Tisztelt Enterpress olvasók!             A Dual Floppy Drive teljes értékű Enterprise hardver, ami
                               óriási dolog!
    Utoljára 2020. februárjában volt Enterprise Klub, azóta a
    covid járvány miatt sajnos nem tudtunk találkozni. Most Bodnár Tamás összefoglalja nekünk az idei év „termése-
    úgy tűnik, hogy ősszel ismét találkozhatunk. Igaz, hogy it”, azaz, hogy milyen szoftverek készültek el 2021-ben.
    csak korlátozásokkal, hiszen szükséges lesz a védettségi
    igazolvány a belépéshez.               Kiss László a The Next War játékprogram leírását közli,
                               melynek érdekessége, hogy Geco Spectrum Next-ről írta
    Elmaradt a 35 éves jubileumi találkozónk is, mely 2020 át Enterprise gépre!
    májusában lett volna, sokan már külföldről a repülőjegye-
    ket is megvették erre az alkalomra, de sajnos hiába… Bí- Töretlenül folytatódik IS-FORTH sorozatunk az 5. résszel.
    zunk benne, hogy valamikor tudjuk ezt is pótolni!   Bízunk benne, hogy hamarosan, személyesen is találkoz-
                               hatunk egymással!
    Idei második nagy összevont számunkban több öröm-
    teli dologról számolhatunk be. Az első, hogy elkészült a Az Enterpress 2021-ben kicsit zötyögősen, késve tudott

    SymbOS 3.1-es változata, rengeteg újdonsággal, fő-  megjelenni, ennek sajnos anyaghiány volt az oka és a vírus

    leg SF3 kártyához, de több új funkció is megtalálható helyzet is közbeszólt. Jó hír, hogy 2022-re már kirajzolód-
    Prodatron szuper szoftverében.            tak az Enterpressben megjelenő cikkeink, tehát hamaro-
                               san olvashatjátok 2022. februárjában újabb lapszámunkat.
    Több hardver ismertető is helyet kapott magazinunkban.
    A Dual Floppy Drive Nagy Attila jóvoltából, valamint a Minden jót kívánunk minden Enterprise felhasználónak,

    KyroFlux kártya ismertetője Orvos Gábor tollából. vigyázzatok magatokra!
   1   2   3   4   5   6   7