Page 4 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 4

4. oldal                                    2021. július – december

    - Graphics9000 hardveres egérmutatóval: A SymbOS további szolgáltatás (bővített asztal, képernyővédő, asztali
    összes G9K verziója mostantól bittérképes módban hasz- háttérkép) automatikusan deaktiválódik a rendszerindítás
    nálja a hardveres kurzort, ami lehetővé teszi a gyors és során. Mindig lesz 31K vagy több szabad memória a rend-
    villogásmentes egérmutatót.              szerén.

     - M4Board hálózati RTC támogatás: A SymbOS CPC tá-
    mogatja az M4Board NTP alapú valós idejű óráját.   SymAmp fejlett audio hardver támogatással

    Dinamikus meghajtórendszer              - Új illesztőprogram-rendszer: A SymAmp új illesztő-
                               program-szerű rendszerrel bővült a hardver- és hangmo-
    CPC-hez és EP-hez                   dul-támogatás bevonására és kezelésére. Az összes ész-
                               lelt hardver megjelenik egy új párbeszédablakban, ahol
    - Hardver automatikus felismerése: A rendszerindítási kiválaszthatja a kívánt hangeszközt.
    folyamat során a SymbOS CPC és az Enterprise automa-
    tikusan felismeri az összes elérhető és támogatott HID, - Enterprise 64/128 Dave AY emuláció: Az IstvanV és
    RTC és háttértár hardvert.              Geco által készített AY emuláció immár a SymAmp hivata-
                                       los része, és lejátszhatja a Soundtrakker
                                       128, Starkos és PT3 modulokat az En-
                                       terprise 64/128 Dave hangchippel.

                                       - MP3 szinte minden platformhoz: Az
                                       MP3MSX és a kompatibilis hangkártyák
                                       (SE-ONE, SYMBiFACE 3) mostantól tá-
                                       mogatottak az Amstrad CPC-n és az
                                       Enterprise 64/128-on is.

                                       - CPC PlayCity 6 csatornás, kettős
                                       PSG: Végül a SymAmp hivatalos kiadá-
                                       sába integráltuk a PlayCity támogatást.

                                       - MSX Darky 6 csatornás Dual PSG: 6
                                       csatornás PT3-ak játszhatók az MSX-en
                                       a Darky catridge segítségével.

                                       - PCW Dk’tronics AY kártya: A Sy-
                                       mAmp immár képes lejátszani a
                                       Soundtrakker 128, Starkos és PT3
                                       modulokat az Amstrad PCW-n is, ha
    - Hardver automatikus kiválasztás: A rendelkezésre álló Dk’tronics AY hardverbővítőt csatlakoztatunk.
    hardver automatikusan kiválasztásra kerül az újabb eszkö-
    zök prioritásának megadásával.            Kernel fejlesztések

    - CPC 1 MB támogatás: Az 1 MB vagy annál nagyobb me- - Memóriakezelés: A memóriakezelést ismét optima-
    móriabővítések ismét támogatottak. A SymbOS automati- lizálták. A rendszer most a memória legvégétől kez-
    kusan átvált 1 MB-os támogatásra a rendszerindítás során, dődően szabad átviteli területet keres egy alkalmazás
    ha 576 KB-nál több RAM-ot észlel, így már nincs szükség betöltésekor. Ez ismét csökkenti a memória törede-
    külön verzióra.                    zettségét.

    - Minimális konfiguráció 128K-s rendszerekhez: Ha a - Áthelyezési tábla kezelése: Egy alkalmazás betöltése
    SymbOS csak 128K-s rendszert észlel, akkor az összes során az ideiglenes áthelyezési tábla betöltődik bármely
   1   2   3   4   5   6   7   8   9