Page 5 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 5

2021. július – december                                     5. oldal

    szabad memóriahelyre, amely bármely
    64K-os rambankban lehet. Ez lehetővé te-
    szi olyan alkalmazások betöltését, amelyek
    egy bank teljes elérhető 63K-ját használják.


    Graphics9000 teljes
    képernyős játékmód

    - P1 mintamód támogatás: A Quigs IDE
    mostantól támogatja a P1 képernyőmó-
    dot, amely két mintaréteget, 127 spritet és
    akár 61 színt biztosít 256x212 felbontással.
    A Flappy Bird az első olyan játék, amely
    ezt használja, és minden támogatott plat-
    formon fut (Amstrad CPC, MSX, Enterprise
    64/128)

    - Graphics9000 megszakítások kezelése: A kernel tá- - Flappy Bird: Ez az első játék, amely az új Quigs IDE
    mogatja a V9990 vonalmegszakítások kezelését. Ez hasz- funkciót használja teljes képernyős játékok létrehozásá-
    nálható az osztott képernyők engedélyezésére a teljes hoz a Graphics9000 grafikus kártyán (EdoZ és Trebmint,
    képernyős játékokban, és hamarosan a Quigs IDE is tá- Quigs segítségével).
    mogatni fogja.
                               - Sokoban: A klasszikus Sokoban játék nagyon fejlett
    Desktop Manager                    megvalósítása.

    - Helyi menük: Ez az új funkció lehetővé teszi az alkalma- - ChessSym: Az első sakk alkalmazás erős és mesterséges
    zás számára, hogy a képernyő bármely pontján megnyis- intelligenciával a SymbOS-hez (Trebmint, Quigs haszná-
    sa a helyi menüt.                   latával).

    - Keret átméretezése és mozgatása: A felhasználó át- - Doom: Játssz Doomot a SymbOS-ban - akár többször
    méretezhet és mozgathat egy pontozott keretet a képer- is! Ezt a játékot egy TI-számológépről a SymbOS-re vitte
    nyőn. Ez lehetővé teszi a képernyőterület kiválasztását.  át (a zDoom csapata, NYYRIKKI, Prodatron)

    - Modális ablak kattintásmentes eseményei: A GUI ese- - 2048: Egy másik jól ismert játék már elérhető Sym-
    ményt küld, ha a felhasználó egy modális ablakon kívül bOS-re is (Trebmint, Quigs segítségével)
    kattint. Ez használható saját komplex legördülő menük
    létrehozására.                    - DiskDumper: A teljes hajlékonylemezt DSK fájlba írja,
                               amelyet az Amstrad CPC emulátorok használnak.
    - Átlátszó bitképek: az új grafikus vezérlő lehetővé teszi
    az átlátszó színű (0) bittérképeket.         - VDP képernyőbeállító eszköz: Állítsa be az MSX VDP
                               vagy a Graphics9000 képernyő helyzetét és frekvenciáját.
    - CPC 1. mód szövegkiadási sebessége: A szövegkiírási
    rutinok sebessége megnőtt az Amstrad CPC 1. módban.  - Hexa: Egyszerű Hex monitor és szerkesztő.

    3.0-ás verzió óta új alkalmazások           Hibajavítások

    - SymbOS E-Mail: A teljes funkcionalitású E-Mail kliens A hibákat a szokásos módon eltávolítottuk, beleértve az
    már elérhető a SymbOS 3.1-hez (EdoZ, Quigs használa- Amstrad CPC és PCW rendszerindítási logóját, valamint a
    tával).                        joystick kezelését az Enterprise 64/128-on.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10