Page 6 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 6

6. oldal                                    2021. július – december
              DUAL FLOPPY DRIVE
               Enterprise géphez


          Írta: Nagy Attila


    Bevezetés                       sajnos gyári komplett megoldás nem született erre, a le-
                               mezes egység illesztésére az ún. EXDOS kártyát lehetett
                               használni. Ezen keresztül vált lehetővé, hogy Shugart in-
    Az Enterprise 128K személyi számítógép a 8 bites számí- terfész kompatibilis meghajtó egységet csatlakoztassunk
    tógépek egy különleges darabja. Magyarországon ez a az EP -hez.
    géptípus elég elterjedt volt, köszönhetően a hazai forgal-
    mazásnak.                       Különböző gyártók, különböző kialakítású kártyái voltak
                               ezek, illetve nem túl felhasználó barát módon összekábe-
    Sajnos a számítógép konfigurációja a felhasználóknál jel- lezett meghajtókon keresztül vált lehetővé a lemezhasz-
    lemzően megmaradt a vásárláskor összeállított alapkonfi- nálat.
    gurációnál, ami a számítógép és a szalagos egységben
    merült ki. Ugyan a készülékhez megjelent számos kiegé- Műszaki adatok, paraméterek
    szítő, ezek elterjedése nem volt számottevő.
                               Tápellátás:
    Több konkurens számítógép gyártó készített lemezes -  230V AC kapcsolóüzemű tápegység,
    egységet a termékeikhez, ami jelentősen megkönnyítet- -  DC 5V 1A, 12V 1A vagy DC 12V 3A (V2.0 –tól) Commo-
    te a programok ki és betöltését. Az Enterprise esetében dore szabványú tápcsatlakozóval
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11