Page 8 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 8

8. oldal                                    2021. július – december    Nem esett szó a készülék hátoldalán lévő 5.5mm –es 8. Ha tovább lépünk egy gomb lenyomásával, a szokásos
    DC aljzatról. Ez a csatlakozó aljzat egy esetleges tápellá- bejelentkezésnek kell megtörténni, azonban ez némileg
    tás megoldására szolgál, ami csak részlegesen biztosítja több időr fog igénybe venni. Ez alatt az idő alatt a floppy

    a készülék működését. Bekötését tekintve egyezik az meghajtón a két háttértár aktivitás jelző LED –jei felváltva
    Enterprise 128K tápcsatlakozójával, így ide a számító- kigyulladnak, a gép keresi a lemezeket.
    gép eredeti tápegysége csatlakoztatható. Ez esetben a
    floppy meghajtón keresztül kapja a tápellátást a számí- 9. A BASIC bejelentkezése után adjuk ki a :HELP paran-
    tógép is. Sajnos a floppy meghajtó ki-be kapcsolójával a csot.
    számítógép ki-be kapcsolását nem lehet biztosítani, így
    ez a fajta csatlakoztatási mód csak esetleges. További 10. Ha a csatlakozás rendben van, a listában meg kell je-
    információt az Üzembe helyezés bekezdésnél olvas-   lennie a :ISDOS és :EXDOS programnak is.
    hatsz.

    Üzembe helyezés

    1. Üzembe helyezés előtt ellenőrizzük, hogy sem a számí-
    tógép sem a floppy drive nincs bekapcsolt állapotban.
    Figyelem! Tápfeszültség alatt történő csatlakoztatás a
    számítógép és a floppy meghajtó akár végzetes meg-
    hibásodását is okozhatja.
    2. Csatlakoztassuk a System Bus adaptert a számítógép
    csatlakozójához. Az adapteren lévő csavar helyek lefelé
    néznek. A csatlakozás némi ellenállást fejthet ki, de le-
    gyünk figyelmesek, és ne erőltessük a csatlakozót. A sike-
    res csatlakozáskor az adapter ütközésig felcsúszik a gép
    csatlakozójára.
                               11.Adjuk ki a :EXDOS parancsot, és lépjünk át a parancsér-
                               telmezőbe.

                               12.A belépés után használatba vehetjük a meghajtókat.
                               Alapértelemezett esetben a GOTEK drive szólítható meg.
                               Ez az A: meghajtó

                               13.Tegyük a GOTEK drive-ba a Pendrive –ot, majd vála-
                               szunk ki egy image fájlt az előre – hátra léptető gombbal

                               14.Adjuk ki a DIR parancsot. Ez után ki listázza aparancsér-
                               telmező a lemez tartalmát.

    3. Csatlakoztassuk a 40 eres szalagkábelt az adap-
    terhez, majd a floppy meghajtóhoz. A csatlakoztatás
    szintén csak egy módon történhet, a helyes pozíciót a
    csatlakozók közepén lévő pozícionáló él segíti.

    4. Csatlakoztassuk a floppy  meghajtóhoz a tápegysé-
    gét, a DIN  4  –es csatlakozón, majd csatlakoztassuk a
    tápegységet a 230V –os hálózathoz.

    5. Kapcsoljuk be a floppy meghajtót az előlapon lévő ki- 15.Töltsünk be valamilyen programot.
    be kapcsolóval. A floppy meghajtó OLED kijelzőjén meg A meghajtó további használatában az EXDOS leírása a
    kell jelennie az aktuális firmware verziónak, illetve a be- mérvadó. A meghajtók számozása, illetve betűjele a kö-
    kapcsolás jelző LED-nek világítania kell.       vetkező:

    6. Kapcsoljuk be a számítógépet.           A. Belső GOTEK meghajtó, alapértelmezett meghajtó
                               B. Belső 3.5” floppy meghajtó
    7. A bekapcsolás után le kell futni a memória tesztnek, C. Külső PC floppy meghajtó
    majd meg kell jelenni a színes ENTERPRISE feliratnak.  D. Külső PC floppy meghajtó
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13